logo multiculti
ANNONSERA
ANNONSER
 

 
KALENDER DANS NAMN & BETYDELSE SPRÅK MULTIGUIDE MAT INFO KONTAKT
FISKGUIDE
Fiskguide med hotade och mindre hotade fiskar.Här ser du snabbt vilka fiskar som har grön, gult respektive rött ljus, vilka fiskar som odlas, är kravmärkta och vilka som fångas vilda.
OMRÄKNINGSTABELLER
LANDSKAPSSYMBOLER
LANDSNUMMER
E-NUMMER
LIVSMEDELSTIPS
FISKGUIDE
ORGANISATIONER
IQ HJÄRNGYMPA

FISKGUIDE MED HOTADE OCH MINDRE HOTADE FISKAR
Köp fisk som miljömärkts enligt MSC eller Krav. Kolla ursprunget. Köp ej för små fiskar. Fråga efter fisk som fångats med redskap som inte ger bifångster. Fråga efter lokalt fångad fisk, det gynnar småskaligt fiske vid kust och sjöar. Köp ej rödlistade fiskar ej heller långsamt växande arter. Läs mer på www.wwf.se
INFO GRÖNT LJUS
Dessa fiskar kommer ofta från insjöar med småskaligt fiske eller där fisket sker på ett hållbart sätt. ABORRE Insjöar, Hjälmaren, Vättern
ALASKA POLLOCK Nordöstra Stilla havet
BLÅMUSSLOR Köp repodlade. Bottenskrapade orsakar skada på havsbotten
GÖS Insjöar
HOKI  
HUMMER Svensk burfångad
HÄLLEFLUNDRA Västra Götaland
KOLJA Garnfångad, Linfångad
KRABBA Svensk burfångad
KUNGSKRABBA Norsk
LAX Kravmärkt
MAKRILL  
OSTRON Handplockade/Odlade
PANGASIUS/HAJMAL  
RÄKOR  
RÖDSPÄTTA  
SARDIN  
SEJ  
SILL & STRÖMMING Krav
SILL  
SKARPSILL  
TILAPIA Östersjön
TORSK Barents hav, Krav
TUNGA/FLUNDRA  

INFO  GULT LJUS  –  Var försiktig med
Minskning av bestånden av dessa fiskar kan bero på överfiskning, övergödning, föroreningar etc. Köp ej exemplar som är mindre
än 30 cm, de har ännu ej hunnit fortplanta sig.
ABORRE Östersjön, Vänern, Mälaren, odlad
ALASKA POLLOCK Nordvästra Stilla havet
GÄDDA Östersjön, insjöar
HAVSKRÄFTA Burfångad, Selektivt trålad
HUMMER Östra Kanada
HÄLLEFLUNDRA Odlad, garnfångad, linfångad
KOLJA Barents hav
KRABBA  
KUMMEL Linfångad
LAKE Insjöar
LAX Odlad, Norra Europa
LÅNGA Linfångad, Island, Barents hav
NORDHAVSRÄKA Nordvästra Grönland, Barents hav, Island
PIGGVAR Odlad, garnfångad, linfångad
REGNBÅGE Odlad, Norra Europa
RÖDING, ÖRING Odlad
RÖDSPÄTTA Garnfångad, Nordsjön, Östersjön
SEJ  
SIK Östersjön, insjöar
SIKLÖJA Norra Östersjön, Vänern
SILL/STRÖMMING Västra Östersjön
SKRUBBSKÄDDA Odlad
SÖTVATTENKRÄFTA  
TONFISK Skipjack, gulfenad
TORSK Odlad, västra Östersjön
TUNGA Garnfångad

INFO  RÖTT LJUS – Låt bli!
Låt bli dessa fiskar. De kommer från bestånd som är överfiskade, fångade eller odlade på ett sätt som skadar miljön eller andra marina arter. BLÅMUSSLA Trålad
FLODKRÄFTA  
HAJ, ROCKA  
HAVSKATT  
HAVSKRÄFTA Trålad
HOKI  
HÄLLEFLUNDRA Nordatlanten
KOLJA Trålad, Nordöstra Atlanten
KUMMEL Trålad
KUNGSFISK, UER  
KUNGSKRABBA Kamtjatka
LAKE Östersjön
LAX Östersjön, Nordöstra Atlanten, Chile
LÅNGA Trålad
MARULK  
NORDHAVSKRÄFTA Nordvästra Atlanten
PLATTFISK Trålade
REGNBÅGE Odlad, Turkiet, Chile
RÖDING Vild
SIK  
SVÄRDFISK  
TILAPIA  
TONFISK Blåfenad, gulfenad
TORSK Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt
TROPISK RÄKA Scampi, Jätteräka
ÅL  

 Copyright © artini design&photo | multiculti.se Webbdesign&Produktion: www.artini.se